Huseyin Akdogan

Huseyin Akdogan

CIRRICULUM VITAE

Name:                         Hüseyin AKDOĞAN

DOB:                           16 APRIL 1976

Nationality:                Turkish

Gender:                       Male

Adress:                        Sarıyer Mahallesi, Şahin Sokak, No:7/4

                                    Kaynaşlı- Düzce

E- Mail:                       huseyinakdogan@egm.gov.tr

                                    hdakdogan@gmail.com

 

EDUCATION:

Degree

Program

University

Year

Bachelors

Faculty of Security Sciences 

Turkish National Police Academy (TNPA)

1998

Masters

Criminal Justice

TNPA- Institute of Security Sciences

2005

Ph.D.

Public Administration

University of North Texas- USA

2009

Associate degree

Public Administration

Inter Universities Consortium

2013

 

Thesis:

The Positive and Negative Obligations Of States Under The Article 2 Of The European Convention On Human Rights

Committee Members

Prof. Dr. Zühtü Arslan (Chair) (Member of Turkish Constitutional Court)

Prof. Dr. Hayati Hazır ( Gazi University)

Assoc. Prof. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz (Turkish National Police Academy)

Dissertation:

Understanding And Preventing Police Use Of Excessive Force:

An Analysis Of Attitudes Toward Police Job Satisfaction And Human Rights Laws

Committee Members:

Prof. Lisa Dicke, Chair, University of North Texas

Prof. David McEntire, University of North Texas

Prof. Kevin Yoder, University of North Texas

Prof. Robert Bland, Chair of Department of Public Administration, University of North Texas

Experience:

Position-Rank Mission Year

Inspector

Samsun City Police Department

1998-1999

Inspector

Niğde Police Vocational High School

1999-2005

Captain 

Public Administration Doctoral Program-

University of North Texas

2005-2009

Captain  

Niğde Police Vocational High School

2009- 2010

Major

Tunceli City Police Department- Counter Terrorism Department

2010-2012

 

Major

Turkish National Police Academy–International Research Center for Terrorism and Transnational Crime -UTSAM-

 

2012-2014

 

Chief of Police

Düzce City Police Department- Chief of Police at Kaynaşlı District

2014-

 

Grants & Projects:

PROJECT

GRANTOR

YEAR

PROJECT TYPE

DUTY

International Istanbul Conference on Democracy and Global Security

TURKISH Ministry of Internal Affairs

2005

Advance Research Workshop

Organizing committee member and researcher

Community Service Project in Matzamilla, Jalisco, Mexico

UNIVERSITY OF NORTH TEXAS

2006

Community Service Project

Researcher

 

Understanding and Responding to Terrorism-  Washington D.C.

NATO

2006

Advance Research Workshop

Organizing committee member and researcher

2nd. International Istanbul Conference on Democracy and Global Security

TURKISH Ministry of Internal Affairs

2007

Advance Research Workshop

Organizing committee member and researcher

 

Evaluation of Turkish National Police Education

TURKISH Ministry of Internal Affairs

2009-2010

Field research project

Field researcher and statistical expert

Counterterrorism in linguistically and culturally diverse communities- Antalya

NATO

2011

Advance Research Workshop

Researcher

 

INTERNATIONAL UTSAS-2012-SYMPOSIUM- Antalya

TURKISH Ministry of Internal Affairs- UTSAM

2012

International Symposium

Organizing committee member and researcher

Multi-Sectoral Approach to Counter Violent Extremism- Ankara

UTSAM and  GCTF

2012

International Workshop

Organizing committee member and researcher

Countering Violent Extremism in South-East Europe- Istanbul

CTED, RCC SELEC, UTSAM and TNP

2012

International Workshop

Organizing committee member and researcher

INTERNATIONAL UTSAS-2013-SYMPOSIUM- Antalya

TURKISH Ministry of Internal Affairs- UTSAM

2013

International Symposium

Organizing committee member and researcher

Comparative Counterterrorism Narratives: Examples from Different Regions - Ankara

UTSAM and George C. Marshall Center

2013

International Workshop

Organizing committee member and researcher

Cyber Security and Cyber Terrorism- Ankara

UTSAM and Government Entities

2013

Workshop

Researcher

Abbreviations: Executive Directorate of the United Nations Counter Terrorism Committee (CTED),

The Regional Cooperation Council (RCC) Secretariat,

The Southeast European Law Enforcement Center (SELEC)

International Center for Terrorism and Transnational Crime (UTSAM),

Turkish National Police (TNP),

Global Counter Terrorism Forum (GCTF)

 

COURSES TAUGHT:

ACADEMIC YEAR

SEMESTER

COURSE NAME

 
 

 

2000-2001

2001-2002

2002-2003

 

Human Rights- (Undergraduate)

 

Public Administration- (Undergraduate)

 

2009-2010

Spring

English for Police Officers - (Undergraduate) 

 

2012-2013

Fall

 Human Resource Management - (Undergraduate)

 

 Management and Leadership - (Undergraduate)

 

 Police Management - (Undergraduate)

 

 Leadership  -(Undergraduate)

 

Spring

Research Methods -(Graduate) 

 

Statistics- (Graduate)

 

2013-2014

Fall

Research Methods -(Graduate)

 

Statistics -(Graduate)

 

 

PUBLICATIONS

Articles in refereed journals:

H. Akdoğan (2014). “ Yeni Kamu Hizmeti Anlayışının Güvenlik Yönetiminde Uygulama Alanları. (Implementation of the new Public Service at Security Management Sector). Türk İdare Dergisi, 476. 115-132.

H. Akdoğan, Y. Köse (2013). “Kamu Hizmetinde Güç Kullanma: Bir Profil Çalışması Ve Kamu   Yöneticilerine Politika Önerileri (Use Of Force at Public Service: A profiling Study and       Policy Recommendations for Public Administratiors) . Türk İdare Dergisi, 476. 115-132.

* H. Akdoğan (2012). "The Efficiency Of Police Stations In The City Of Ankara: An Application Of Data Envelopment Analysis -DEA.", Policing: An International journal of Police Strategies and Management  (ISI) , 25-38 pp. ENGLISH

*  H. Akdoğan, Y. Köse (2012). "polislerin iş tatmininde terfi sistemleri ve rütbenin rolü üzerine bir meta analiz –(A META analysis on police job satisfaction and promotion systems)", Polis Bilimleri Dergisi, 51-74 pp.

* H. Akdoğan, Y. Köse (2011). "Türk ve ABD Polis Teşkilatlarının “Zor Kullanma” Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi – (A comparative analysis of use of force policies of Turkish National Police and US police Departments)", TODAİE, İnsan Hakları Yıllığı , 1-15 pp.

*H. Akdoğan, O. Başıbüyük, Ö. Karakuş (2008). "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında İnsan Hakları İhlallerinin Makro Değişkenleri – (Macro variables of human rights violations based on European Convention on Human Rights)", Demokrasi Platformu , 93-110 pp.

*H. Akdoğan (2005). Çocuğun Cinsel İstismarı ve Türkiye'de Çocuk Cinsel İstismarını Önlemeye Yönelik Çalışmalar – (Sexual Abuse of Children and Preventive policies halting the abuse of children in Turkey) Polis Bilimleri Dergisi, 7(1). 1-15       

Books and Book Chapters:

* H. Akdoğan, S. Ülkemen (2013). “Organizasyon yapısı (Structures of Organizations)” 75-106 pp. Doç. Dr. Sebahattin Gültekin(Ed.), Organizasyon teorileri (Organization Theory),  Ankara, Seçkin yayınevi,

* H. Akdoğan, Y. Köse (2013). “Değişim teorileri ve örgütlerde değişim (Change in Organizations)“ 429-473 pp. Doç. Dr. Sebahattin Gültekin(Ed.), Organizasyon Teorileri (Organization Theory) Ankara, Seçkin yayınevi.

*H. Akdoğan, Y. Kahya, N. Altun (2012). Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Güvenlik- (Recent Developments in the Middle East and Security), 265 pp., Ankara, Polis Akademisi yayınları.

*H. Akdoğan, S.Ekici (2011). Modern Kentleşmede Engelliler ve Güvenlik (The Handicappeds and Security in Modern Urbanization), 192 pp., Ankara, Adalet Yayınevi, 

*H. Akdoğan, Y. Köse, T. Köksal (2011) “Explaining Terrorism Financing As A Mafia Type Crime Using Social Disorganization Theory”, 154-171 pp., Süleyman Özeren (Ed.), Multi-Faceted Approach to Radicalization in Terrorist Organizations, The Netherlands, IOS Press, NATO Security through Science Series, E: Human and Societal Dynamics, ENGLISH

*H. Akdoğan, S. Ekici ve A. Kaptı (2011). “Factors Affecting Rates of Terrorism Incidents in Diverse Communities”, 16-29 pp. S. Ekici,(Ed.) Counter Terorism in Diverse Communities, Netherlands, IOS Press, NATO Security through Science Series, E: Human and Societal Dynamics. ENGLISH

* H. Akdoğan, S. Ekici, F. Doğru (2011). “Polisin iş tatmini, hukuk ve insan hakları hukukuna yönelik tutumu ( Police Job Satisfaciton and police officers attitudes toward human rights Laws)” 175-202 pp. S. K. Gül, M. Karakaya, (Eds.)  Güvenlik hizmetlerinde çağdaş yaklaşımlar (Contemporary Approaches to Security Services),, Ankara, Polis Akademisi Yayınları.

* H. Akdoğan, P. Sunyoung (2011). “Mükerrer sucun önlenmesinde ve hükümlülerin topluma tekrar kazandırılmasında inanç odaklı cezaevi programlarının rolü (The Role of Faith Based Jail Programs on Preventing the Recidivism and Rehabilitiation)” 140-155 pp. M. A. Sözer, D. R. Lee, (Eds.) Suç Önleme: Teori, Pratik ve Değerlendirme (Crime Prevention: Theory, Pratics and Evaluations) , Ankara, Adalet Yayınevi.

*H. Akdoğan, Y. Köse (2011). “Kamu Politika Sürecinde Çoklu Akış Modeli (Multiple Streams Model in Public Policy Process)”  85-98 pp. A. Kaptı (Ed.), Kamu Politika Süreci; Teorik Perspektifler (Public Policy Process: Theoric Perspectives), Ankara, Seçkin Yayınevi.

*  H. Akdoğan, M. Odabaşı, S. Tatıl (2011). “Amerika Birleşik Devletlerinde Polis Eğitimi (Police Training in The USA)”  1-15 pp. A. Kaptı (Ed.) Polis Eğitim Sistemleri ( Police Training Systems), Ankara, Polis Akademisi Yayınları.

 * H. Akdoğan, F. Tombul (2008). Meksika Polis Teşkilatı (Mexican Police Department). Hasan Hüseyin Çevik (Ed.) Karşılaştırmalı Polis Yönetimi (Comparative Police Managements), Ankara: EGM Yayınları.

* H. Akdoğan, F. Tombul (2008). İsviçre Polis Teşkilatı (Swiss Police Department). Hasan Hüseyin Çevik (Ed.) Karşılaştırmalı Polis Yönetimi (Comparative Police Managements) Ankara: EGM Yayınları.

* H. Akdoğan (2007). Terrorism, Vulnerability and Assessment. H. Durmaz, B. Sevinç, A. S. Yayla ve S. Ekici (Eds.) Understanding and Responding to Terrorism. Netherlands, IOS Press, NATO Security through Science    Series, E: Human and Societal Dynamics. ENGLISH

*  H. Akdogan, O. Başıbüyük, Ö. Karakuş (2007). Fundementalism as a universal Mindset Case Study of Religious Fundementalism: Turkish Hizbullah. S. Özeren, İ. D. Güneş. D. M. Al-Badayneh (Eds.) Understanding Terrorism: Analysis of Sociological and Psychological Aspects.Netherlands, IOS Press, NATO Security through Science Series, E: Human and Societal Dynamics. ENGLISH

Presentations at National And International Conferences

* " Spatial and Temporal Analyses of PKK/KCK Terrorist Attacks ". UTSAS2012. International Symposium on Terrorism and Transnational Crime. Antalya-Turkey. ENGLISH

* "How Social Disorganization Theory Explains Mafia Type Crimes in Cities?"  UTSAS2010. International Symposium on Terrorism and Transnational Crime. Antalya-Turkey. ENGLISH

* "Comparing Police Brutality: Profiling Police Officers Who Used Excessive Force In Turkey". ASC-2011. American Society of Criminology. Washington D.C.

*Measuring The Relative Efficiency In Higher Education By Data Envelopment Analysis”  SECOPA: Southeastern Conference of Public Administration. September 24–27, 2008- Orlando, Florida, USA. ENGLISH

* “The Satisfaction of Police Officers Using Mobile Applications and Radio Communications”  SECOPA: Southeastern Conference of Public Administration. September 24–27, 2008, Orlando, Florida, USA. ENGLISH

* “Positive And Negative Obligations Of Democratic States Arising Out Of The Article 2 (Right to Life) Of The European Convention On Human Rights (EHCR) While Struggling with Terrorism”  ASC: American Society for Criminology, November 12–15, 2008- St. Louis, Missouri, USA.  ENGLISH

* “A Case Study of PKK: How PKK Terrorist Organization Earns Money”  ASC: American Society for Criminology, November 12–15, 2008- St. Louis, Missouri, USA. ENGLISH

* Why Organized Crime Thrives in Some Cities: A social Disorganization Perspective”  ASC: American Society for Criminology, November 12–15, 2008- St. Louis, Missouri, USA. ENGLISH

* “The Politics Of The New Public Service: Does The Form Of Government (City Major And City Manager Forms Of Government) Affect The Adoption Of Community Policing In Cities?”  ASPA Florida: American Society for Public Administration. May 2, 2008- Lakeland, FL, USA.  ENGLISH

*“Community Policing As an Example of New Public Service and Its Implementation in Turkey.”  ASPA: American Society for Public Administration. March 7–11, 2008-  Dallas, TX, USA. ENGLISH

*“Does Promotion Motivate Low Ranking Police Officers in Turkish National Police and Increase Their Job Satisfaction?” ACJS: American Criminal Justice Society. March 11–15, 2008- Cincinnati, OH, USA. ENGLISH

 *“Evaluating the Efficiency of Police Stations in Ankara by Data Envelopment Analysis.” Presentation in the 2nd International Istanbul Conference on Democracy and Global Security. June 14-16, 2007- Istanbul, Turkey. ENGLISH

*“Comparing Stressors between Turkish National Police and U.S. police Forces.” SECOPA: Southeastern Conference of  Public Administration. September 27–30, 2006- Athens, Georgia, USA.  ENGLISH

* “Future without Poverty”  Sayula, Jalisco, Mexico, 25-26 May 2006. ENGLISH

*“Terrorism Vulnerability”  “NATO Terrorism Research Project: Understanding And Responding To Terrorism: A Multi-dimensional Approach.” September 8-9, 2006- Washington, D.C., USA.  ENGLISH